Ko darīt, lai valoda nebūtu želejā

Mēle dažreiz ir sinonīms valodai. Dažreiz nav. Piemēram, ja tā atrodas želejā, tad nav. Bet daži gudrinieki mēli no valodas neatšķir. Viņi piedāvā mums iegādāties valodu želejā, netīšām parūpējoties gan par pārtiku, gan par izklaidi.

Valodas spožums un posts

Šis laiks ir bēdīgi slavens ar pareizas latviešu valodas neievērošanu. Pat žurnālisti regulāri pieļauj kļūdas, kur nu vēl parasti mirstīgie, kuriem nav laika pārlasīt 4. klases gramatikas grāmatu vai Faustu Raiņa tulkojumā.

Pat latviešu valodas skolotāji, labojot skolēnu mājas darbus, lamājas krieviski. Un zināms, ka vīrietim pietiek nosūtīt sievietei 1 īsziņu bez gramatikas kļūdām, lai viņu savaldzinātu.

Tas nav joks. Sievietes patiešām dod priekšroku tiem vīriešiem, kuri iepazīšanās servisa Tinder tērzētavā demonstrē spēju pareizi lietot komatus.

Ja apkārtējā vide ir piesātināta ar kļūdām, tad pat skolots cilvēks ar laiku sāk šaubīties par savām zināšanām un reizēm pievienojas valodas kļūdu straumei. Tomēr ir vērts pacensties, ja vēlaties radīt kompetentu iespaidu saviem Klientiem vai pozitīvi izcelties, iepazīstoties ar izglītotām dāmām tērzētavās.

Praktisks piemērs par pareizrakstības nozīmi

Mārketinga eksperts Igors Manns savā grāmatā par bezbudžeta mārketingu stāsta par veidiem, kā radoši rīkoties, lai ar ierobežotu budžetu sasniegtu mārketinga mērķus. Neskatoties uz radošo un elastīgo pieeju, viņaprāt, pareizrakstība tomēr nav tā lieta, kuru varētu upurēt.

Manns apraksta viņam zināmu gadījumu, kad pēdējā brīdī tika atcelts miljonus vērts darījums. Kāpēc tā notika ?

Klients atrada 3 kļūdiņas līgumam pievienotajā specifikācijā, kas tika aizsūtīta apstiprināšanai. Un tad Klientam radās jautājums – ja jau specifikācijā viņi kļūdījās 3 reizes, tad cik reižu viņi kļūdīsies vēlāk ? Tā nu darījums tika atcelts.

Pareizs valodas lietojums vēl joprojām liecina par augstu kultūras un profesionalitātes līmeni, kā arī rada patīkamu un harmonisku iespaidu.

Ja Klients redz, ka Jūsu mājaslapā ir daudz kļūdu, viņš var loģiski secināt, ka Jūsu sniegtie pakalpojumi, visticamāk, arī būs kļūdaini.

Ja nezināt, kā ir pareizi

Tas nekas. Pieredzējuši valodnieki saka, ka reizēm kļūdās ikkatrs. Ir risinājumi.

Latviešu valodas aģentūra – labs palīgs

Kļūdu novēršanai varbūt pietiks, ja pārlasīsiet dažus likumus gramatikas grāmatā vai Latviešu valodas aģentūras mājaslapā.

Aģentūra ir izveidojusi arī biežāk uzdoto jautājumu un sagatavoto atbilžu krātuvi Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze, kur ātri un ērti atrodama informācija par latviešu valodas pareizrunu un pareizrakstību, gramatiku un leksiku, stilistiku un valodas kultūru.

Varbūt viss ir labojams ar pāris telefona zvaniem aģentūrai. Šeit norādīti kontakti konsultācijām valodas jautājumos: 67225879, konsultacija@valoda.lv

Mūsu pieredze

Ja gadās netipiska vai sarežģīta situācija, kad paši neesam droši par pieturzīmju lietojumu, tad arī mēs zvanām Latviešu valodas aģentūrai. Telefonu vienmēr paceļ laipni un atsaucīgi darbinieki. Ja arī viņi uzreiz nezina pareizo atbildi, tad izpalīdzīgi aiziet pameklēt īstos likumus un vēlāk informē par labāko risinājumu.

Tātad nevis nezināšana ir netikums, bet gan negribēšana zināt.

SEŠI PŪĶI – arī labs palīgs

Nelieciet vilties saviem Klientiem un nepublicējiet mājaslapā vai blogā apšaubāmas kvalitātes tekstus! Mēs Jums palīdzēsim dažāda veida tekstu pilnveidē.

Ja mājaslapā pieļauto kļūdu vēl var izlabot vēlāk ar pāris klikšķiem, tad drukātajos izdevumos pieļautās kļūdas ir nelabojamas. Kļūdains reklāmas buklets Jūsu uzņēmumam rada nevis reklāmu, bet anti-reklāmu.

Interneta teksts – pavisam cits zvērs

Interneta tekstiem mūsdienās jābūt viegli lasāmiem gan lielā datora ekrānā, gan mazā telefona ekrāniņā. Turklāt cilvēkiem interneta vidē ir citādi lasīšanas paradumi, nekā lasot grāmatu papīra formātā, un mēs pārzinām šos paradumus.

Jūsu online tekstus piedāvājam pilnveidot gan atbilstoši pareizrakstības normām, gan atbilstoši SEO principiem, gan arī padarīt tos īpaši piemērotus uztveršanai interneta vidē.

Atkāpes no likumiem ir pieļaujamas

Mūsuprāt, ir svarīgi, lai valodas likumi kalpotu mums, nevis mēs viņiem.

Likumu var pārkāpt, ja likumu zina un ja ir skaidrs pozitīvs mērķis, ko iegūst ar šo pārkāpumu.

Ievērojamākais 20. gadsimta zinātnieks Alberts Einšteins uzskatīja ka, ievērojot pilnīgi visus likumus, pazūd gan vērtīgas personības iezīmes, gan ģēnija gars un iedvesma. Ja reiz Alberts Einšteins nevergoja likumiem, tad arī mēs reizēm atļaujamies nelielas atkāpes.

Ja neviens nekad nepārkāptu nevienu likumu, tad mūsu valoda nemainītos. Taču valoda ir dzīva, viss plūst un mainās. Mēs attīstāmies, un valodas likumi arī attīstās laikam līdzi.

Kad nelietot punktus un komatus

Reizi pa reizei kāds pieturzīmju fanātiķis ir neapmierināts, ka mūsdienu bildēs, plakātos un skaisti noformētos interneta tekstos trūkstot kāda punkta, komata vai semikola. Iespējams, šāds iztrūkums radies ar nodomu.

Viena no funkcijām, ko latviešu valodā veic komats, ir atdalīšana. Interneta autoritāte latviešu valodas jautājumos un blogere Vārdotāja par atdalīšanu ar pieturzīmēm izsakās sulīgi, skanīgi un neaizmirstami:

(..) vizuālos attēlos viss ir nedaudz citādi. Redzat — teksts ir izvietots tā, ka tas jau dabiski ir atdalīts. Salīdzinājumam — ja starp 2 pagastiem ir 5 m plata un dziļa upe, kas iezīme šo pagastu robežu, tad kāda rutka pēc vēl papildus būvēt robežžogu? (..)

Punkts ir beigu pieturzīme. Plakātos to neviens nelieto tā vienkāršā iemesla dēļ, ka plakāts ir ierobežotā izmērā un ir skaidrs, ka diezin vai teksts turpināsies aiz plakāta robežām.

Un ar komatiem vajadzētu būt līdzīgi — ja teksts dabiski tiek sadalīts tur, kur vajadzētu būt komatam, tad komata nebūšanu nevajadzētu uzskatīt par kļūdu, jo atdalīšana tiek veikta ar citiem paņēmieniem.

Līdzīgi kā saistītā tekstā — ja nosaukums tiek izcelts treknrakstā, tad vairs nav nekādas nepieciešamības lietot pēdiņas, kas tieši to arī dara — izceļ.

Rezumējot — pieturzīmes ir būtiska kvalitatīva teksta sastāvdaļa. Taču jāatceras, ka tās kalpo atdalīšanai, izdalīšanai un izcelšanai. Vizuālā pasaulē ir daudz vairāk līdzekļu šo funkciju izpildei, līdz ar to atsevišķos gadījumos būtu vērts padomāt, vai pieturzīmes nedublē kādu vizuālu atdalītāju.

Kā raksta SEŠI PŪĶI*

Mums trakoti patīk gramatika un interpunkcija, tomēr arī mēs esam tikai cilvēki, un katrs cilvēks (vai pūķis) reizēm pieļauj kādu kļūdu.

Kļūdīties ir cilvēcīgi, bet, lai saputrotu visu, ir vajadzīgs dators. Mērfija likums

Nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara. Mēs mīlam valodas, cenšamies ievērot likumības un aicinām arī citus runāt un rakstīt pareizi.

Balsojam par veselīgu līdzsvaru starp vienaldzību un paranoju pareizrakstības likumu ievērošanā. Pārlieku lieka centība noved pie tā, ka sāk darboties sabotējošie Mērfija likumi un cilvēks, drošs paliek drošs, sāk, likt, komatus, pārāk, bieži.

Ja augstākā atzīme latviešu valodas stundā nāk komplektā ar samulsušu lasītāju, tad mēs apzināti izvēlamies mazliet zemāku atzīmi, toties iegūstam viegli uztveramu un skaidri saprotamu tekstu.

Strādājot ar Klienta tekstiem, padevīgi ievērojam itin visus valodas likumus.

Izņemot tos gadījumus, kad Klients pats uzskata, ka visu likumu ievērošana laupītu būtisku personības daļu jeb rozīnīti.

Nobeigumā – latviešu tautas anekdote

Katram, kurš nevēlēšanos rakstīt gramatiski pareizi pamato ar argumentu, ka te jau nav nekāda latviešu valodas stunda, ir risks satikt ķirurgu, kurš operācijas laikā domās, kāpēc gan precīzi griezt un šūt, – te jau nav nekādi šūšanas kursi!

Tas, ka daudzi necenšas, nav ne pārliecinošs, ne zinātnisks arguments.

Profesionāļi raksta pareizi!


* SEŠU PŪĶU mājaslapas tekstos visus skaitļus labprāt rakstām ar cipariem un listes elementu beigās neliekam pieturzīmes, jo tā teksts ir vieglāk uztverams (skenējams). Ja pēdiņās liekamo tekstu iespējams izcelt kā citādi, tad nelietojam arī pēdiņas un rīkojamies par labu teksta pārskatāmībai. Jautājuma zīmi teikuma beigās speciāli atdalām ar atstarpi (mums ir slepens iemesls, kāpēc tā darām). Pārprotamus angļu valodas terminus bieži lietojam netulkotus un iezīmētus slīprakstā.